Hvordan koble 1D strømning i rør til et 3D strømningsdomene – 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 11. mars 2022

Back to Events Calendar

En varmeveksler er et eksempel på et komplisert strømningssystem bestående av både volumer, rør og kanaler. Volumene vil det gjerne være nødvendig å modellere i 3D, men dersom vi også skal modellere rør og kanaler i 3D vil dette gi tunge simuleringer. Heldigvis kan vi ofte gjøre noen antagelser som gjør denne simuleringen betydelig mer effektiv.

Funksjonalitet for dette finnes i vår Pipe Flow Module. I dette webinaret skal vi se på en eksempelmodell av en varmeveksler der vi viser hvordan 1D strømning i rør kan kobles med 3D strømningsdomener.

Temaer for webinaret vil være:

 • Problemstillingen med sammensatte strømningssystemer av tynne rør og store volumer
 • Hvordan effektivt koble strømning i rør med 3D-domener
 • Varmeveksler eksempelmodell
  • Geometri
  • Strømning i rør og volumer
  • Kopling av strømningene
  • Resultater: Hastighetsfelt og trykk

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra PC, nettbrett eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian, but with slides in English. If you would like to know more about the content of the webinar or to discuss this or other topics you are more than welcome to contact me.

Register for Hvordan koble 1D strømning i rør til et 3D strømningsdomene – 18 min webinar

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Hvordan koble 1D strømning i rør til et 3D strømningsdomene – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

This is a recording of a webinar that originally aired on 11. mars 2022