COMSOL AB
Tegnérgatan 23
SE-111 40 Stockholm
瑞典
电话: +46 8 412 95 00
传真: +46 8 412 95 10

媒体联系:
Per Backlund
per@comsol.se

COMSOL släpper version 6.0 och introducerar Model Manager och Uncertainty Quantification Module

Ledande mjukvaran för simulering av multifysik introducerar plattformsfunktion för modellhantering, lägger till modul för analys av osäkerhetskvantifiering och levererar viktiga uppdateringar och prestandaförbättringar.

Stockholm, (14 december 2021) — COMSOL, den ledande leverantören av mjukvarulösningar för multifysikmodellering har släppt version 6.0 av programvaran COMSOL Multiphysics®. Releasen introducerar Model Manager, ett nytt arbetssätt i COMSOL Multiphysics som förbättrar modellhantering och samarbete. Uncertainty Quantification Module är en ny tilläggsprodukt i 6.0. Den använder probabilistiska designmetoder för att kvantifiera osäkerhet i analyser med förutbestämda säkerhetsmarginaler. Version 6.0 ger stora förbättringar i lösarna, med en faktor 10 i prestandaförbättringar inom områden som värmestrålning och strukturmekaniska modeller med ickelinjära material. Med version 6.0 lovar COMSOL att öka produktiviteten för ingenjörer, deras team och företag inom områdena produktdesign, processutveckling och tillverkning.

Model Manager tillhandahåller struktur, versionskontroll och effektivt samarbete

Model Manager är helt integrerad i COMSOL Multiphysics användargränssnitt och är designad för simuleringsdatahantering, versionskontroll, spårning av ändringar och avancerade sökfunktioner inom modeller, CAD-data och andra externa filer. Det ger en strukturerad arbetsyta där kollegor och team kan samarbeta inom sina organisationer och även med externa parter, vilket sätter fokus på effektiv produktdesign och innovation. Effektiv datalagring som endast behåller ändringar gjorda av tidigare versioner och enkel hantering av grenar och versionsutkast för parallell modellutveckling, bidrar också till en organisations effektiva arbetsflöde för modellering och simulering.

COMSOL Model Manager tillhandahåller versionskontroll och gemensam lagring för effektivt samarbete i simuleringsprojekt.

"Model Manager utökar COMSOLs banbrytande multifysikmöjligheter och vår snabba strategi att placera COMSOL Multiphysics som det primära verktyget för att demokratisera simulering på CAE-marknaden", säger Svante Littmarck, koncernchef för COMSOL. "Vi kompletterar nu vår revolutionerande Model Builder och Application Builder, för utveckling av multifysikmodeller och simuleringsappar, med Model Manager för modellutveckling och simuleringsdatahantering. Tillsammans kommer denna funktionalitet att underlätta samarbete inom ingenjörsgrupper, över avdelningar och företag, och även mellan länder. Detta kommer oundvikligen att leda till bättre process- och tillverkningsdesign eftersom alla kompetenser i en organisation utnyttjas effektivt."

För att möjliggöra fullt samarbete mellan företag, tillåter COMSOLs flytande nätverkslicens användare från var som helst inom och utanför licensinnehavarens organisation att få tillgång till en centraliserad Model Manager-installation. Detta innefattar även samarbete över geografiska och territoriella gränser. Dessutom ingår en lokal Model Manager-installation med alla licenser – även de som inte är flytande nätverksbaserade – för att tillhandahålla en plattform för att bygga en enskild användares fillagringsstruktur, samtidigt som man uppdaterar versioner och spårar ändringar av modellprojekten.

Känslighets- och tillförlitlighetsanalyser förbättras genom modulen för kvantifiering av osäkerhet

Medan Model Manager stärker COMSOLs avtryck inom ingenjörsdesign och utveckling, gör Uncertainty Quantification Module det möjligt att producera mer kompletta, exakta och användbara multifysikmodeller. Baserat på probabilistiska designmetoder kan användare, med tillförlitlighetsanalys, se hur tillverkningstoleranser påverkar slutproduktens avsedda prestanda, för att förhindra över- och underdesign. Screening och känslighetsanalyser visar vilka parametrar som är viktigare än andra, vilket kan användas för att effektivt testa till exempel giltigheten av grundläggande modellantaganden, och osäkerhetsutbredning används för att tilldela sannolikhetsfördelningar till resultaten av intresse.

Uncertainty Quantification Module visar hur variation av indataparametrar påverkar simuleringsresultaten.

“En styrka med Uncertainty Quantification Module är att den kan användas på alla fysiska simuleringar i COMSOL Multiphysics”, säger Jacob Yström, teknisk chef för numerisk analys på COMSOL. ”Du är inte begränsad till ett visst ingenjörsområde, såsom hållfasthet, utan kan utföra samma typer av osäkerhetsanalyser på applikationer baserade på akustik, strömningsmekanik (CFD), elektromagnetik och så vidare, och även när dessa fenomen är kopplade. Detta gör denna produkt bred och mycket kraftfull.”

COMSOL Multiphysics version 6.0 förbättrar prestandan och utökar modelleringsmöjligheterna

COMSOL Multiphysics version 6.0 innehåller viktiga uppdateringar av mjukvaruplattformen och tilläggsprodukter. Detta inkluderar prestandaförbättringar inom snabbhet och minnesförbrukning med en faktor 10 för vissa tekniska applikationer. Förbättringar innefattar effektivare elektromagnetisk simulering av PCB-designer och en ny värld för akustikmodellering: flödesinducerat ljud. Detaljer om nya funktioner och förbättringar i hela produktsviten finns i COMSOL Multiphysics version 6.0, Release Highlights.

COMSOL version 6.0 ger prestandaförbättringar och förenklar simulering av många viktiga applikationer, såsom design av tryckta kretskort (PCB).

Tillgänglighet

Mjukvaruprodukterna COMSOL Multiphysics®, COMSOL Server™, och COMSOL Compiler™ finns för följande operativsystem: Windows®, Linux® och macOS, inklusive macOS M1-processorn.

Ladda ner COMSOL version 6.0

Om COMSOL

COMSOL är en global leverantör av simuleringsprogramvara för produktdesign och forskning till företag, forskningslabb och universitet. Dess COMSOL Multiphysics®-produkt är en integrerad mjukvarumiljö för att skapa fysikbaserade modeller och simuleringsappar. En särskild styrka är dess förmåga att redogöra för kopplade eller multifysiska fenomen. Tilläggsprodukter utökar simuleringsplattformen för elektromagnetik, struktur, akustik, strömningsmekanik (CFD), värmeöverföring och kemiska tillämpningar. Verktyg möjliggör integration av COMSOL Multiphysics®-simuleringar med alla större tekniska beräknings- och CAD-verktyg på CAE-marknaden. Simuleringsexperter förlitar sig på COMSOL Compiler™ och COMSOL Server™ för att distribuera applikationer till sina designteam, tillverkningsavdelningar, testlaboratorier och kunder över hela världen. COMSOL grundades 1986 och har 17 kontor över hela världen och utökar sin räckvidd med ett nätverk av distributörer.

COMSOL®, COMSOL Multiphysics®, COMSOL Compiler™ och COMSOL Server™ är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör COMSOL AB. Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.