COMSOL AB
Tegnérgatan 23
SE-111 40 Stockholm
瑞典
电话: +46 8 412 95 00
传真: +46 8 412 95 10

媒体联系:
Per Backlund
per@comsol.se

Ny version: COMSOL Multiphysics 6.1

COMSOL stärker sin simuleringsplattform för multifysik med nya möjligheter för fysikbaserad produktutveckling och innovation.

Stockholm (1 november 2022) — Idag tillkännagav COMSOL lanseringen av den senaste versionen av sin modellerings- och simuleringsprogramvara, COMSOL Multiphysics® version 6.1. Varje del av programvarans simuleringsmiljö – från multifysikanalyser till funktionaliteten för att skapa appar – får nya funktioner och förbättrat arbetsflöde. "Den här versionen ger våra användare kraftfulla verktyg för simulering av multifysik inom områden där det just nu sker mycket forskning och utveckling, som till exempel ljudteknologi och fordonselektrifiering," säger Björn Sjödin, VP of Business Management på COMSOL. "Vi har också stärkt programvarans grund med ny funktionalitet inom optimering och för modellering av turbulent flöde och mekanisk kontakt."

Strömnings- och strukturmekaniska simuleringar

Den här versionen har stora uppgraderingar av produkterna för simulering av strömnings- (CFD – Computational Fluid Dynamics) och strukturmekanik. CFD Module inkluderar nu avancerat turbulent flöde med ”detached eddy simulation” (DES). Detta ger samma noggrannhet som för ”large eddy simulation” (LES) med avsevärt mindre krav på datorkraft. En ny och snabb metod för mekanisk kontakt ingår i Structural Mechanics Module och MEMS Module. Den introducerar ny funktionalitet för solider, skal och membran med fullt stöd för självkontakt. Det finns en ny metod för att beskriva material till tunna strukturer som gör det lättare att analysera packningar, limskikt och ytbeläggningar

En strukturanalys visualiserar spänningen och deformationen av två metallrör i mekanisk kontakt.

Strukturanalys i version 6.1 med den nya metoden för mekanisk kontakt. Visualiseringen visar spänningen och deformationen i de två metallrören.

Design av givare för ljudprodukter

Version 6.1 utökar ytterligare programvarans möjligheter för modellering av högtalare och mikrofoner i hemelektronik med ytterligare funktionalitet för mikroakustik. "Vi har en stor och växande grupp av användare bland ledande utvecklare av ljudteknologi. De använder vår mjukvara för att analysera allt från högtalare i smarta telefoner till hörsnäckor och hörapparater. Funktionaliteten i den här releasen kompletterar simuleringsmiljön i Acoustics Module med analys av elektrovibroakustik för mikrogivare och mikroakustiska system", säger Mads Herring Jensen, teknikansvarig för akustikprodukter på COMSOL.

En modell av en smartphone på en bordsskiva visualiserar strålningsintensiteten från mikrohögtalaren.

En visualisering av strålningsintensiteten från en mikrohögtalare i en smartphone. Denna simulering använder den nya funktionaliteten för termoviskös akustik som finns i version 6.1.

Analysverktyg för fordonselektrifiering

COMSOL fortsätter att tillhandahålla kraftfulla simuleringsverktyg för ingenjörer som arbetar med elektrifiering av fordon. Användare av Battery Design Module kan nu bland annat skapa modeller för termisk rusning för att kunna bedöma batteriets tillförlitlighet och säkerhet. "Jag är stolt över vårt nya användargränssnitt för batteripaket", säger Henrik Ekström, tekniskt ansvarig för elektrokemi på COMSOL. "Det kommer att vara mycket användbart för batteriutvecklare som är intresserade av laddnings- och urladdningsdynamik och simuleringar av värmeregleringssystem för batteripack." AC/DC Module innehåller ny funktionalitet för snabb layout av motorlindningar och magnetmatriser för ett smidigt arbetsflöde inom design och analys av elmotorer.

Visualisering av en elmotorsimulering.

En elektromagnetisk simulering av en elmotor. Den nya funktionaliteten i version 6.1 gör arbetsflödet för analys av elmotorer snabbt och exakt.

Ytterligare höjdpunkter

  • Versionskontroll av rapporter och CAD-assemblies i Model Manager
  • Automatisk förenkling av importerade ECAD-layouter för snabbare mesh och lösning
  • Topologioptimering med tillverkningsregler för fräsning
  • Flerdimensionell interpolation och kvantifiering av omvänd osäkerhetsskattning
  • Magnetohydrodynamisk simulering med ett bibliotek av flytande metaller
  • Flödesmätaranalys som innefattar kopplade piezoelektriska, strukturella, akustik- och vätskeflödeseffekter
  • Simulering av akustisk streaming där ultraljud inducerar vätskerörelse
  • Analys av bränslecellsprestanda som inkluderar effekter av bränsleföroreningar
  • Simulering av elektrostatisk urladdning (ESD) och förutsägelse av skador framkallade av blixtar på elektroniska komponenter
  • Termisk analys av satelliter i omloppsbana

Mer information om version 6.1, här.

Finns tillgänglig nu

Ladda hem COMSOL® version 6.1

COMSOL Multiphysics®, COMSOL Server™, och COMSOL Compiler™ finns för följande operativsystem: Windows®, Linux®, och macOS.

Om COMSOL

COMSOL är en global leverantör av simuleringsprogramvara för produktdesign och forskning till företag, forskningslabb och universitet. Dess COMSOL Multiphysics®-produkt är en integrerad mjukvarumiljö för att skapa fysikbaserade modeller och simuleringsappar. En särskild styrka är dess förmåga att simulera kopplade eller multifysiska fenomen. Tilläggsprodukter utökar simuleringsplattformen för elektromagnetik, strukturmeknik, akustik, CFD, värmeöverföring och kemiska tillämpningar. Gränssnittsverktyg möjliggör integration av COMSOL Multiphysics®-simuleringar med alla större beräknings- och CAD-verktyg på CAE-marknaden. Simuleringsexperter litar på COMSOL Compiler™ och COMSOL Server™ för att distribuera applikationer till sina designteam, tillverkningsavdelningar, testlaboratorier och kunder över hela världen. COMSOL grundades 1986 och har 17 kontor över hela världen och använder ett nätverk av distributörer.

COMSOL, COMSOL Multiphysics, COMSOL Compiler och COMSOL Server är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör COMSOL AB. Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder..